Tại Vương quốc Anh, STEM đã trở thành một chương trình quốc gia từ nhiều năm nay. Với kinh nghiệm đó, Hội đồng Anh kết hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam triển khai thí điểm một ...