Tổ Khoa học Xã hội trường THCS Trung Văn

Nội dung chi tiết

Trong năm học 2017 – 2018:

  • Tổ Khoa học xã hội gồm 19 thành viên được biên chế thành các nhóm chuyên môn khác nhau.
  • Tổ trưởng: Đồng chí Lê Thị Thu Hà
  • Tổ phó: Đồng chí Vũ Thị Thìn

Các giáo viên trong tổ trực tiếp tham gia giảng dạy các môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh. Lịch Sử, Giáo dục Công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.

Trong nhiều năm qua, tổ KHXH luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của trường THCS Trung Văn.

Các thành viên trong tổ luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, hoàn thành tốt công tác chuyên môn và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao cho. Các giáo viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy, thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp  dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy qua đó đảm bảo chất lượng dạy và học, góp phần vào thành tích chung của nhà trường.