Tiêu chuẩn “nhà giáo mẫu mực”

Nội dung chi tiết

  1. Phẩm chất tốt:

– Yêu nước, yêu Thủ đô, yêu nghề, yêu trẻ, thực hiện tốt đường lối giáo dục của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định, quy chế của ngành.

 – Có tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết.

– Có đạo đức trong sáng, tận tuỵ với nghề, gương mẫu, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

  1. Chuyên môn giỏi:

– Tích cực tham gia các sinh hoạt chuyên môn, đảm bảo ngày công lao động cao. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới dạy học.

 – Thường xuyên tham gia hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, thực hiện có chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm, có ý thức học hỏi, được đồng nghiệp tin cậy.

 – Chất lượng dạy học và công tác tốt, được học sinh và phụ huynh tin tưởng. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua hoặc Lao động giỏi cấp cơ sở trở lên.

  1. Phong cách đẹp:

– Có nề nếp làm việc khoa học, lối sống lành mạnh, ứng xử giao tiếp văn hoá. Quan hệ tốt với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

– Trang phục, tác phong, ngôn ngữ, cử chỉ thể hiện nếp sống thanh lịch của người Hà Nội, có tác dụng làm gương cho học sinh noi theo.

– Gia đình được công nhận là “Gia đình văn hoá”.