Tiết mục chung khảo hội thi giai điệu tuổi hồng ” Bay đến những ước mơ” của các em học sinh trường THCS Trung Văn

Nội dung chi tiết