THÔNG BÁO VỀ LỊCH THỬ NGHIỆM ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Nội dung chi tiết

Để chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2018 – 2019, đặc biệt là tuyển sinh trực tuyến, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị:
1. Thông báo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh Lịch thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6: Từ ngày 16/6/2018 đến hết ngày 18/6/2018. Lưu ý, kết quả đăng ký thử nghiệm sẽ bị hủy bỏ trước khi đăng ký chính thức.
2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân sự cho công tác thử nghiệm lần 2. Trong thời gian thử nghiệm lần 2, các cơ sở giáo dục phải bố trí cán bộ trực hỗ trợ.
3. Kết thúc quá trình đăng ký thử nghiệm lần 2, Phòng GDĐT, CSGD cần tổ chức rút kinh nghiệm và báo cáo Sở những tồn tại cần khắc phục trước 20/6/2018.

ĐỂ THUẬN LỢI CHO CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐỀ NGHỊ CÁC BẬC PHỤ HUYNH BỐ TRÍ THỜI GIAN THỬ NGHIỆM ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN THEO LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO!