EO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUT CORONA MỚI.