Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

Nội dung chi tiết

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) phát động hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) phát động hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất đối với tất cả các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố như sau:

            1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức 

– Thông điệp truyền thông: “Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

– Nội dung và hình thức truyền thông:

+ Tuyên truyền kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các đơn vị tham gia Giờ Trái đất và vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

+ Trưng bày hình ảnh, pa nô áp phích tuyên truyền trong và khu vực xung quanh trường;

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các trường trong khu vực, các lớp, các khối, các khoa trong trường hưởng ứng Giờ Trái đất và công tác bảo vệ môi trường;

+ Thực hành tiết kiệm: Tắt đèn trang trí và các thiết bị điện chưa thực sự cần thiết trong cơ quan đơn vị và gia đình.

2. Tổ chức tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2018

Các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ (trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 21h30, ngày 24/3/2018).

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị chủ động tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất của Thành phố năm 2018 thiết thực, hiệu quả./.

Theo công văn số: 808/SGDĐT-CTTT

V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2018