Hoạt động chuyên môn

Nội dung chi tiết

Các bước tiến hành sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

1- Bước 1. Chuẩn bị bài dạy ( xây dựng kế hoạch dạy học)

  1. a) Nhóm trưởng cần xác định mục tiêu kiến thức và kĩ năng mà HS cần đạt được khi tiến hành nghiên cứu. Đề xuất với thành viên trong tổ (nhóm) CM. GV trong tổ (nhóm) sẽ thảo luận chi tiết, cụ thể chọn bài học, thời gian tiến hành bài dạy, lớp thực hiện bài dạy minh họa, GV thực hiện dạy minh họa.
  2. b) GV trong tổ (nhóm) thảo luận xây dựng giáo án cho bài học minh họa.

+ Cần xác định mục tiêu, phương pháp trong bài học.

+ Đặt câu hỏi xem đây là loại bài học gì?

+ Cách giới thiệu bài học như thế nào?

+ Sử dụng các PP và phương tiện dạy học thế nào cho đạt hiệu quả cao?

+ Nội dung bài học chia ra những đơn vị kiến thức nào?

+ Dự kiến tổ chức hoạt động dạy học nào tương ứng?

+ Dự kiến tích hợp nội dung giáo dục nào là phù hợp?

+ Dự kiến cách suy nghĩ, khả năng tiếp nhận của HS vào bài học, các tình huống dạy học xảy ra, dự kiễn cách kết thúc bài học.

Tóm lại: Sau khi kết thúc cuộc thảo luận…Trên cơ sở các ý kiến góp ý của tổ CM (nhóm)-> GV thực hiện hoàn thiện GA dạy minh họa và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho tiết dạy.      

2- Bước 2. Tổ chức dạy học và dự giờ

– Sau khi hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, GV sẽ dạy minh hoạ bài học nghiên cứu ở một lớp đã chuẩn bị trước.

 – Các yêu cầu cụ thể của giờ dạy minh họa như sau:

   + Chuẩn bị lớp dạy minh hoạ, bố trí lớp có đủ chỗ ngồi quan sát thuận lợi cho người dự.

   + Điều chỉnh số lượng người dự ở mức vừa phải, không quá đông.

   + Việc dự giờ cần đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học của học sinh, không gây khó khăn cho người dạy minh hoạ.

3- Bước 3. Phân tích, rút kinh nghiệm

Tạo điều kiện cho GV dạy chia sẻ cảm nhận, bày tỏ những cái tâm đắc, hoặc những điều chưa hài lòng về tiết dạy. Suy ngẫm và chia sẻ các ý kiến của GV về bài học sau khi dự giờ. Các ý kiến đưa ra nhiều hay ít, tinh tế và sâu sắc hay hời hợt và nông cạn sẽ quyết định hiệu quả học tập, phát triển  năng lực của tất cả GV tham gia vào sinh hoạt CM theo NCBH.

– Người dự tập trung quan sát việc học của HS, đưa ra minh chứng về những gì họ nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề của HS trên lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả.

– Mọi người phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau khi thảo luận, không nên quan tâm đến các tiêu chuẩn truyền thống của một giờ dạy.

– Không nên phê phán đồng nghiệp. Tuyệt đối không xếp loại giờ dạy minh hoạ trong sinh hoạt CM theo NCBH. Bởi giờ dạy là sản phẩm chung của mọi người khi tham gia sinh hoạt CM theo NCBH.

           – Lấy hành vi học tập của HS làm trung tâm thảo luận.

           – Tổ trưởng không nên áp đặt, tạo cơ hội cho GV trong tổ phát biểu, có sự dẫn dắt để GV trong tổ cùng thảo luận.

4-  Bước 4. Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày

– Sau khi thảo luận về tiết dạy đầu tiên, tất cả GV cùng suy ngẫm xem có tiếp tục thực hiện NCBH này nữa không? Nếu bài học nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện thì cần tiếp tục nghiên cứu để tiến hành dạy ở các lớp khác cho hoàn thiện hơn.

– Cuối cùng các GV viết bài báo cáo vạch ra những gì họ được học liên quan đến chủ đề nghiên cứu và mục tiêu của họ trong giảng dạy.