Hoạt động bán trú

Nội dung chi tiết

Công tác bán trú tại trường THCS Trung Văn

– Nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm.

– Y tế học đường thực hiện cân đo cho học sinh.

– Kiểm tra an toàn vệ sinh ăn uống của học sinh, nắm xuất ăn hàng ngày,…
-Tổ tự quản kết hợp các ban ngành đoàn thể kiểm tra toàn diện các hoạt động bán trú mỗi tháng 1 lần và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc khi có yêu cầu khác.

– Thực hiện tốt việc: “Ăn sạch- uống sạch và ở sạch” bằng các biện pháp rửa tay trước khi ăn, sau khi tiểu tiện. Quần áo hợp vệ sinh trước và sau giờ nghỉ trưa.
– Nhà trường yêu cầu bên nhà ăn luôn thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm.

– Lên thực đơn hàng tuần đầy đủ chất dinh dưỡng  và thường xuyên thay đổi món.

– Hàng ngày, tổ tự quản tham gia vào việc kiểm tra, theo dõi việc nhận, giao thực phẩm, chế biến thức ăn.

– Quyết toán và công khai tài chính bán trú đúng quy định vào cuối mỗi tháng.Giải quyết tốt chế độ tiền trực trưa cho cán bộ giáo viên kịp thời.