Gương sáng Trung Văn

  Bài dự thi Viết về Gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt, năm 2018

  Bài dự thi Viết về Gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt, năm 2018

  Thí sinh dự thi: Nguyễn Thị Nga Giáo viên trường THCS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: Email:                                                BÀI DỰ THI   Viết về gương điển

   CÔ HỌC TRÒ DỄ MẾN

   CÔ HỌC TRÒ DỄ MẾN

          BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT, NĂM 2017 Thí sinh dự thi: Bùi Thị Đào Giáo viên trường THCS Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội Trong cuộc đời làm

  “Cô Hiệu trưởng không nghỉ hè”

  “Cô Hiệu trưởng không nghỉ hè”

  Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi “Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, Việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Nam Từ Liêm năm 2016”           Bài dự thi:   “Cô Hiệu trưởng không