Các tổ chuyên môn

  no_thumb

  Tổ Hành chính trường THCS Trung Văn

  Trong năm học 2017 - 2018: Tổ Hành chính gồm có 13 đồng chí. Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy Tổ Hành chính là một trong ba tổ của trường THCS Trung Văn. Nhiều thầy cô giáo trong

  no_thumb

  Tổ Khoa học Tự nhiên trường THCS Trung Văn

  Năm học 2017 - 2018: - Tổ Khoa học Tự nhiên có 17 thành viên. - Tổ trưởng: Đồng chí Trần Thu Hà. - Tổ phó: Đồng chí Phạm Minh Huệ. Giáo viên trong tổ tham gia giảng dạy các bộ môn: Toán,

  no_thumb

  Tổ Khoa học Xã hội trường THCS Trung Văn

  Trong năm học 2017 - 2018: Tổ Khoa học xã hội gồm 19 thành viên được biên chế thành các nhóm chuyên môn khác nhau. Tổ trưởng: Đồng chí Lê Thị Thu Hà Tổ phó: Đồng chí Vũ Thị Thìn Các giáo