Ban giám hiệu

Nội dung chi tiết

assets_items_truong-thcs-trung-van-tro-lai-ne-nep-hoc-tap-nghiem-tuc-sau-tet-nguyen-dan-2016_12743910_1679721008934852_7158619892481692661_n_jpg_500_374.869655891554

Ban Giám hiệu trường THCS Trung Văn gồm có ba thầy giáo, cô giáo

Cô Hoàng Thị Vân Thanh
       Ðịa chỉ :  Nam Từ Liêm
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Hiệu Trưởng
Cô Đỗ Thị Hiền
       Ðịa chỉ : Trung Văn, Nam Từ Liêm
       Ðiện thoại :
       Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng