THÔNG BÁO về việc tuyển sinh năm học 2017 – 2018

Nội dung chi tiết

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS TRUNG VĂN

Số: 03 /TB-THCSTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trung Văn, ngày 24 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2017 – 2018

 Căn cứ Điều lệ Trường THCS và Quy chế tuyển sinh vào các trường THCS của Bộ GD-ĐT; Căn cứ Công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/4/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-BCĐ ngày 12/5/2017 của Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh Quận Nam Từ Liêm về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của trường THCS Trung Văn, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thông báo Kế hoạch tuyển sinh của trường tới các bậc CMHS như  sau:

  1. TUYỂN SINH LỚP 6
  2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Số học sinh: 200 Số lớp: 05
  3. Phương thức tuyển sinh: Trực tuyến + Xét tuyển.
  4. Đối tượng xét tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.
  5. Độ tuổi xét tuyển: 11 tuổi (Có ngày sinh trong khoảng thời gian từ: 01/01/2006 đến 31/12/2006). Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tình hình nhà trường sẽ giải quyết trực tiếp.
  6. Thời gian và địa điểm tuyển sinh:
Đối tượng Thời gian đăng kí Tuyển sinh trực tuyến Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh

(tuyển trực tiếp)

Địa điểm Ghi chú
HS đúng tuyến (ĐT1, ĐT2) Từ 23/6 đến 26/6/2017

(CMHS nhập theo mã số HS được cấp ở Tiểu học vào trang Web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn)

 

Từ 01/7 đến 15/7/2017

(trừ Thứ 7, Chủ nhật)

Phòng Tuyển sinh, trường THCS Trung Văn – Nếu CMHS không tự đăng kí trực tuyến được thì mang hồ sơ và mã số HS được cấp ở Tiểu học, nhập tại Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

 

HS trái tuyến Sau 17/7 sẽ có thông báo chi tiết. Từ 17/7/2017 đến 19/7/2017

(Nếu được PGD duyệt)

  1. Hồ sơ xét tuyển:

Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (CMHS đăng nhập vào địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân để in đơn).

Bản chính Học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học;

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Mang theo bản chính để đối chiếu);

– Bản photo hộ khẩu không cần công chứng (Mang kèm sổ hộ khẩu gốc, hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn phường Trung Văn của Công an phường để đối chiếu).

 TUYỂN BỔ SUNG HỌC SINH TỪ LỚP 7 ĐẾN LỚP 9

 

  1. Hồ sơ gồm:

– Học bạ (Bản chính hợp lệ – Hạnh kiểm tốt; Học lực từ khá trở lên);

– Giấy khai sinh (Bản sao hợp lệ);

– Giấy giới thiệu chuyển trường;

– Đơn xin học (Theo mẫu của nhà trường).

  1. Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ 01/07/2017 đến 19/07/2017.
  2. Địa điểm tuyển sinh: Tại trường THCS Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Vân Thanh